نظر وزارت صمت درباره ادامه عرضه خودرو در بورس اعلام شد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است، گفت: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس یکسان است اما وزارت صمت دیگر اختیاری برای صدور مجوز عرضه خودرو در بورس کالا ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998586/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی