نظام بانکی به سمت بنگاه‌داری حرکت می‌کند/ مدیریت نقدینگی بانک‌ها به درستی انجام نمی‌شود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه بانک‌ها باید در خدمت توسعه زیرساخت‌های تولید باشد، اما سیستم بانکی برخلاف انتظار عمومی و سیاست کلی نظام به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده و شاهد سرمایه گذاری گسترده از سوی آنها در این حوزه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962691/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی