نظارت سختگیرانه‌تر بر اجرای استانداردهای مرتبط و بهینه حوزه انرژی


تهران – ایرنا – رییس سازمان ملی استاندارد ایران در توئیتی نوشت: نظارت سختگیرانه‌تر بر اجرای استانداردهای مرتبط و بهینه حوزه انرژی از ملزومات ابلاغی سازمان ملی استاندارد ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999761/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی