نظارت بر معیار مصرف انرژی به اداره‌های کل استاندارد استان‌ها تفویض شد

گازر، اجرای هماهنگ برنامه‌ها برای کاهش معیار مصرف‌انرژی در استان‌ها را ضروری دانست و اظهار داشت: ۵۱ استاندارد ملی مربوط به تجهیزات انرژی بر و ۴۰ استاندارد در حوزه فرآیندهای انرژی بر تدوین شده است که در صورت نیاز، بازنگری و تجدیدنظر می‌شود.

سرپرست نظارت بر مصرف انرژی و محیط‌زیست، کمبود منبع انرژی را تهدید و معضل بزرگ برای کشور دانست و تصریح کرد: کمبود انرژی در کشور تا آنجایی اهمیت دارد که هر سال با شروع فصل تابستان نگران قطعی برق هستیم.

وی گفت: با نظارت بر گزارش شرکت‌های بازرسی انرژی در سامانه انرژی، ارزیابی های دقیق و منطقی نسبت به گزارش‌ها و میزان مصارف انرژی در واحدهای تولیدی انجام شود.

این مسوول با بیان اینکه باید در بحث معیار مصرف انرژی جدیت داشته باشیم، افزود: با اجرایی شدن این طرح در استان‌ها و حصول نتیجه تا پایان سال جاری، پس از این، بررسی گزارش های بازرسی انرژی ارسالی از سوی شرکت های بازرسی انرژی توسط ادارات انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، «محمدسجاد گازر» سرپرست دفتر نظارت بر اجرای استاندارد انرژی و محیط‌زیست در جمع کارشناسان اداره‌های‌کل استاندارد استان‌ها که در حوزه انرژی فعالیت دارند،  بر اصلاح فرآیندهای مصرف انرژی تاکید کرد.

این مقام مسوول با بیان اینکه استاندارد معیار مصرف‌انرژی به اندازه دیگر استانداردها از جمله مواد غذایی حائز اهمیت است، تاأکید کرد: تلاش برای کاهش مصرف انرژی در کشور به‌عنوان مسوولیت سنگین بر عهده همه‌ ما است و باید برای حفظ این منبع عظیم اهتمام داشته باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943988/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7

وی به اظهارات وزیر نیرو در همایش روز ملی کیفیت اشاره کرد و گفت: با اقدام سازمان ملی استاندارد و تدوین استانداردهای مورد نیاز، الکتروموتورهایی روی کولرهای آبی تولیدی نصب می‌شود مصرف برق را تا میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی