نخستین کشتی حامل خودروهای وارداتی امشب بار خود را تخلیه می‌کند


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت صمت گفت: کشتی در نوبت تخلیه است و مطابق اعلام نظر گمرک بندرلنگه بدلیل شرایط جوی نامساعد تخلیه خودروها با تاخیر همراه شده که تا ساعت ۲۳ روز شنبه انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979310/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی