نخستین نشست شورای راهبردی تحول بخش معدن برگزار شد


تهران- ایرنا- نخستین نشست شورای راهبردی تحول بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور سرپرست این وزارتخانه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124113/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی