نخستین توربوفن ضد انفجار کشور در خوشاب خراسان رضوی ساخته شد


سبزوار- ایرنا- فرماندار خوشاب گفت: توربوفن ضدانفجار، برای نخستین بار در کشور، توسط متخصصان شرکت دانش‌بنیان کاریز دوار شهرستان خوشاب خراسان رضوی طراحی و تولید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149930/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی