نتایج هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اراک اعلام شد


اراک – ایرنا – نتایج هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک روز یکشنبه اعلام و اسامی ۱۵ نفر از منتخبان معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054323/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی