نتایج دوم سامانه یکپارچه خودرو مشخص شد / ۳درصد متقاضیان خودروی جایگزین می‌گیرند


تهران- ایرنا- دور دوم سامانه یکپارچه عرضه خودرو منطبق با زمان‌بندی اعلام شده به کار خود خاتمه داد و از این پس نتایج روی سایت قابل مشاهده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140870/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی