نبود مالیات بر عایدی سرمایه دلالی در بازار خودرو را داغ کرد


تهران- ایرنا – عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی گفت: در بازار خودرو با مشکل تقاضای دلالی روبرو هستیم که اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی می‌شد دلالی در این بازار از بین می‌رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975842/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی