نبود آموزش، صنعت سنگ تزئینی را به مخاطره انداخته است


تهران- ایرنا- رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: ضعف بزرگ صنعت سنگ تزئینی، استادکار محور بودن آن است که همین موضوع مخاطرات زیادی در بخش معدن ایجاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079217/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی