ناظران بیرونی از پیشرفت های صنعتی ایران ابراز شگفتی می کنند


اصفهان- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افتخاراتی بزرگی در عرصه های صنعتی ایران در ۴۴ سال گذشته بدست آمده و ناظران بیرونی از پیشرفت های ما در این زمینه ابراز شگفتی می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018116/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی