میزان حفاری اکتشافی معادن ایمیدرو به یک میلیون و ۷۷۳ هزار متر رسید


تهران- ایرنا- مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: گزارش فعالیت های اکتشافی ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه حاکی است میزان حفاری اکتشافی معادن از سال ۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۷۷۳ هزار متر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123053/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B7%DB%B7%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی