میثم نیلی: خودکفایی کاغذ «امریه» است/ امسال تولید کاغذ به ۸۰هزار تن می رسد+ فیلم


تهران- ایرنا- مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی خودکفایی کاغذ را «امریه» برای همه دولت ها توصیف کرد، گفت:در سال ۱۴۰۰ در کشور حدود ۵هزار تن کاغذ تولید میشد، اما با همت دولت  در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۲هزار تن رسید و امسال بیش از ۸۰ هزار تن خواهد رسید، البته هنوز در اول راهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109760/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی