مولدسازی در رشد اقتصاد کشور و رفع مشکلات اقتصادی دولت تاثیرگذار است


تهران- ایرنا- دادستان کل کشور گفت: مولدسازی موضوع بسیار مهمی برای کشور است که اگر همه دست اندرکاران به صورت حساب شده، منطقی و عاقلانه در آن ورود کنند، در رشد اقتصاد کشور و رفع مشکلات اقتصادی دولت تاثیرگذار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035822/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی