موافقت کمیسیون صنایع مجلس با واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014497/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی