موافقان تشکیل وزارت بازرگانی چه گفتند؟


تهران- ایرنا- موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند: وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظایف خود در بخش تجارت به درستی عمل نکرده و تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی قیمت‌ها و مبارزه با مافیای واردات کالاهای بی‌اهمیت، ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170964/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی