مهمترین برنامه هرمزگان در سال ۱۴۰۲، آماده‌سازی بسته سفر رییس‌جمهور است


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان با اشاره به برنامه‌های مهم استان در سال جدید گفت: آماده‌سازی بسته سفر رییس جمهور به استان و ترسیم ۵۰ طرح پیشران در حوزه‌های مختلف از مهم‌ترین برنامه‌های سال‌جاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064537/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی