منطقه ویژه اقتصادی لامرد، سرآمد شرکت های تابعه سازمان ایمیدرو در مدیریت بهره‌وری


تهران- ایرنا- با اعلام نتایج ارزیابی پروژه مدیریت بهره‌وری (کارنامه بهره‌وری)، منطقه ویژه اقتصادی لامرد در بین مجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) حائز بالاترین امتیاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060376/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی