ملاک ابقاء یا حذف مدیران در سال جدید، میزان جدیت در احقاق حقوق مردم است


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: میزان جدیت در احقاق حقوق مردم در مقابله با کم فروشی ها و سارقان کیفیت و کاهلان ایمنی مردم، ملاک ابقاء یا حذف مدیران در سال جدید خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062043/%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی