مقدمات احداث چهار نیروگاه خورشیدی و بادی در شهربابک فراهم شد


کرمان – ایرنا – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از برنامه احداث چهار نیروگاه خورشیدی و بادی در شهرستان شهربابک خبر داد و گفت: ۲ نیروگاه خورشیدی ۲۵ و ۵ مگاواتی، آماده واگذاری زمین هستند و با مثبت شدن استعلامات ۱۳ گانه مشکلی برای شروع پروژه آنها نیست .


منبع: https://www.irna.ir/news/85118803/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی