مقاومت خودروسازان خصوصی در ارائه تحلیل قیمت‌ خودروها/وزارت صمت تخلفات را به دادستانی اعلام کند


تهران – ایرنا- معاون حقوق عامه دادستان کل کشور درباره ورود دادستانی به نوسانات بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌گذاری شرکت‌های خصوصی و غیردولتی خودرو را دریافت، بررسی و ارزیابی کند و اگر اشکالی در فرایند قیمت‌گذاری وجود دارد، برای اقدامات قانونی به دادستانی اعلام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980608/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی