معرفی مدیر یک کارخانه در سیرجان به دادگاه برای کشف شیشه‌پاک‌کن و لواشک غیربهداشتی


کرمان – ایرنا – مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: یک واحد تولیدی غیر استاندارد در جریان بازدید بازرسان در شهرستان سیرجان شناسایی، پلمب، مدیر آن به مراجع قضایی معرفی و همزمان محصولات غیراستانداردی مثل شیشه پاک کن و لواشک از آن کشف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121650/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی