معدن‌کاران و فناوران از ظرفیت‌های قانون معادن و معافیت مالیاتی استفاده کنند


تهران- ایرنا- معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خواستار معدن‌کاران و فناوران از ظرفیت‌های قانون معادن و معافیت مالیاتی و همچنین در دسترس بودن «ایمینو» برای دانش‌بنیان‌ها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160572/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی