معاون وزیر: گشایش‌های خوبی دو ماه گذشته در صنعت کشور ایجاد شده است


اصفهان- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گشایش‌های خوبی در دو ماه گذشته در عرصه صنعت کشور ایجاد شده که با یکسال اخیر برابری می‌کند و امیدواریم این گشایش‌ها و خبرهای خوب ادامه پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141396/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی