معاون وزیر کشور از چند واحد تولیدی زنجان بازدید کرد


زنجان-ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور روز پنجشنبه از چند طرح اقتصادی و واحد تولیدی زنجان بازدید کرد و در جریان مسایل و مشکلات آنها قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045128/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی