معاون وزیر کشور:دولت به توسعه زنجیره‌های ارزش و اقتصاد دریا محور نگاه ویژه دارد


بوشهر- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: در نگاه تحولی وزارت کشور طرح توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی و همچنین اقتصاد دریامحور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133891/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی