معاون وزیر صنعت کارخانه‌ای با اشتغال برای ۶۰ نفر را در گرمسار افتتاح کرد


سمنان- ایرنا- محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه با حضور در غرب استان سمنان، یک واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۶۴ میلیارد تومان و اشتغال برای ۶۰ نفر را افتتاح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152769/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی