معاون وزیر صنعت: شرق کشور نیازمند شهرک های صنعتی بیشتر است


مشهد-ایرنا-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرق کشور با وجود شهرک های صنعتی مختلف همچنان نیازمند شهرک های صنعتی بیشتری است که در کنارشان مجتمع های مسکونی نیز وجود داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130372/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی