معاون وزیر صمت: رویکرد دولت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است


یزد_ ایرنا _ معاون عمومی وزارت صمت گفت:در بحث ارز بارها اعلام کردیم که رویکرد ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است اما در این حوزه تولی‌گری اصلی با بانک مرکزی است و ما هم پیگیر آن هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160152/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی