معاون وزیر صمت: درصدد توسعه صنایع در مناطق محروم هستیم


تبریز – ایرنا – معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه توازن سرمایه گذاری در کشور برقرار نیست، اظهار کرد: توسعه صنایع در مناطق محروم کشور از برنامه های این سازمان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124103/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی