معاون وزیر صمت: ایران و روسیه، جبهه اقتصادی ضد تحریم تشکیل دهند


مسکو- ایرنا- معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به بیش از چهار دهه تجربه ایران در شرایط تحریم و شرایط روسیه در مقطع کنونی، دو کشور می‌توانند با همگرایی خود و دیگر کشورها، جبهه‌ای اقتصادی برای مقابله با تحریم ها شکل دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115690/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی