معاون وزیر صمت: امکان مزایده در ۶ هزار محدوده معدنی وجود ندارد


همدان- ایرنا- معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اینک ۱۹ هزار محدوده معدنی در مرحله مزایده قرار دارند که ۶ هزار مورد از این محدوده ها به دلیل مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی امکان مزایده ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964987/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی