معاون وزیر صمت از شهرک صنعتی ایلام بازدید کرد


ایلام – ایرنا – معاون وزیر صمت و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از واحدهای موجود در شهرک صنعتی ایلام بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964746/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی