معاون صمت استان تهران: ۸۱ واحد متخلف به تعزیرات معرفی شدند


شهرری – ایرنا – معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در بخش نظارت و بازرسی بر واحدهای اقامتی و سیاحتی و رستوران های بین شهری بالغ بر۵۱۳ واحد بازرسی انجام که ۸۱ مورد تخلف کشف و گزارش شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068287/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B8%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی