معاون صمت استان تهران: پشم مرغوب برای بافت فرش باکیفیت به شیوه دانش بنیان تولید می‌شود


شهرری – ایرنا – معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: به منظور بافتن فرش دستباف با کیفیت در این استان، از روش‌های دانش بنیان برای تولید پشم مرغوب استفاده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008080/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی