معاون دادستان کل کشور: معادن منگنز از خام‌فروشی پرهیز کنند


تهران – ایرنا – معاون دادستان کل و رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: معادن منگنز باید از خام‌فروشی پرهیز و به استخراج، کیفی‌سازی مواد و انتقال به بخش سنگ‌شکن و مصارف کارخانه‌های داخلی اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968895/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی