معاون استاندار کردستان: فرش بر اساس نیاز بازار تولید شود


سنندج- ایرنا- سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کردستان گفت: فعالان حوزه فرش باید در تولیدات خود به نیاز بازار توجه داشته باشند چرا که در سسیتم اقتصادی وجود تقاضا در بازار بسیار مهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133412/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی