معاون استاندارد: بسیاری از کم‌فروشی‌ها از کارخانه است


کرمان- ایرنا- معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه کم فورشی بسیاری از کالاها از مبدا و کارخانه است بیان کرد: نظام اندازه شناسی از وظایف سازمان استاندارد است و در این زمینه طرح پایش بازار و ستاد پایش کمیت در استان‌ها را در مقوله اندازه‌گیری کمیت راه‌اندازی کردیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038327/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی