معادن کهگیلویه و بویراحمد روی ریل توسعه


یاسوج- ایرنا- دولت مردمی و عدالت محور سیزدهم عصر جدیدی از تحول در حوزه صنعت، معدن و تجارت را در خود ثبت کرده که تبیین و معرفی این دستاوردها در کهگیلویه و بویراحمد گواه خوبی بر نیل به اهداف مشخص شده است و ثمربخشی سیاست‌های دولت را نشان می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171373/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی