معادن راکد استان اصفهان تعیین تکلیف می‌شود


اصفهان-ایرنا- مدیر کل صنعت معدن و تجارت اصفهان گفت: معادن راکد و غیرفعال استان باید هر چه سریعتر از صاحبان آنان خلع ید و به افراد جدیدی واگذار شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090184/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی