معادن بزرگ کرمان، تک‌درختی در دل کویر


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان معادن بزرگ این استان را به تک درختی در دل کویر تشبیه که توسعه نیافته‌اند و بیان کرد: ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب معدن از استان کرمان خارج می شود اما همه مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ و متوسط استان کرمان در مجموع به ۸۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044311/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی