مطالبه فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد از رئیس جمهور


یاسوج-ایرنا- فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت ها و کمبودهای استان در دیدار با رئیس جمهور درخواست های خود را مطرح کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173045/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی