مصوبه ۵۰ میلیون یورویی ایمیدرو برای فاز توسعه زرشوران


تهران- ایرنا- برنامه ساخت فاز توسعه کارخانه طلای زرشوران با تصویب هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عملیاتی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002511/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی