مشکل عمده واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی کمبود آب و برق است


تبریز – ایرنا – سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت: کمبود برق و آب، تولید تمام واحدهای صنعتی استان را تحت تاثیر قرار داده است و در زمان حاضر صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی این منطقه نیز با مشکل یاد شده دست به گریبان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081376/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی