مشکل امهال و تقسیط بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی رفع می‌شود

بانک‌ها موظف هستند با دریافت حداکثر ۷.۵ درصد مانده بدهی و با تنفس ۶ ماهه و حداکثر اقساط پنج ساله، بدهی این واحدها را امهال کنند.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ضمن پیگیری تصویب و اجرای بسته‌های حمایتی و رفع موانع تولید، برنامه‌های تسهیل فرآیند تولید در کشور را نیز دنبال خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917192/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

تولیدکنندگانی که همه یا بخشی از بدهی‌های بانکی آنها معوق شده، برای استفاده از این تسهیلات می‌توانند درخواست خود را به بانک‌ها و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها بدهند.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مهم از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای حمایت از واحدهای تولیدی پیگیری شده که طی آن، امهال و تقسیط تسهیلات مالی دریافتی واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته که بنا به هر دلیلی امکان بازپرداخت آن فراهم نشده و مشکلات متعددی برای واحدهای تولیدی به‌واسطه آن ایجاد شده است، با اجرای این مصوبه رفع خواهد شد.

مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ۱۴۰۲ است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی