مشکل اخذ تسهیلات بانکی تولیدکنندگان رفع می‌شود


تهران – ایرنا – دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: با پیگیری وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل اخذ تسهیلات تولیدکنندگان تا سه ماه دیگر رفع می‌شود و تولیدکنندگان منتظر اخبار خوبی در دو ماه آینده باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985487/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی