مشکلات فعلی صنعت خودرو میراث دولت قبلی است/عملکرد فاطمی امین قابل دفاع است


کرج – ایرنا – نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: موافقان استیضاح وزیر صمت به آنچه برای این وزارتخانه از دولت قبل به جا مانده توجه کنند ، چرا که مشکلات فعلی در صنعت خودرو محصول عملکرد دولت قبلی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090471/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی