مشاور وزیر صمت و سرپرست حوزه وزارتی منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حکمی « غلامحسین مقیمی» را به‌عنوان مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152658/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی