مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حکمی «مهدی محمدی‌فر» را به‌عنوان مشاور خود در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی معرفی و منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163632/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی